Bioplynové stanice

Šetříme vaše firemní prostředky!

Pro fungování kogenerační jednotky bioplynové stanice je důležité, aby všechny její součásti fungovaly na plný výkon, a to dlouhodobě, denně plných 24 hodin. Jenom tak lze dosáhnou vysoké ziskovosti tohoto zařízení při výrobě elektřiny.V rámci servisu částí technologií bioplynových stanic se zaměřujeme zejména na čištění chladičů palivové směsi motorů, olejových chladičů, chladičů spalin, deskových výměníků tepla, suchých chladičů a případně rozvodů chladících kapalin.


 

Chladiče palivové směsi

Podle kvality palivové směsi dochází v kratší či delší periodě k omezení průchodnosti a účinnosti chladiče palivové směsi. Nejeden provozovatel bioplynové stanice volí strategii provozu tohoto komponentu „dokud alespoň trochu chladí, musí sloužit“. Je to především z finančních důvodů. Výměna chladiče palivové směsi za nový představuje finanční náročnost v řádu statisíců korun.

Přesto lze zvolit i jinou strategii, a tím ušetřit nejenom prostředky na pořízení nového chladiče, ale i ztráty vznikající snížením výkonu bioplynové stanice. Naše společnost nabízí jejich čištění. Servisní pracovníci jsou připraveni, na základě požadavku zákazníka, chladič demontovat a převézt jej do servisního střediska – naší pobočky v Moravských Budějovicích. Zde je mu poskytnuta ta nejlepší péče. Volbou vhodného typu chemických přípravků a správného technologického postupu zákazník dostane chladič zpět chladič palivové směsi s garantovanou sto procentní průchodností. Po provedení kontroly kvality vyčištění je chladič palivové směsi převezen zpět k zákazníkovi a namontován do technologie. Někteří ze zákazníků přešli na model servisu s jedním spalinovým chladičem ve skladu. Ten je v případě potřeby po demontáži zaneseného chladiče palivové směsi okamžitě namontován do technologie. Odstávka technologie je tímto způsobem minimalizována na nejnižší možnou dobu. Po vyčištění je zanesený chladič uložen do skladu a v případě potřeby je připraven k okamžitému použití.

Zanesený chladič

 

 

 

 

 


 

Olejové chladiče

Olejový chladič má podstatný vliv na případné přehřívání motoru bioplynové stanice. Přehříváním olejové lázně je obsluha motoru nucena snížít jeho výkon. Připadná netěsnost olejového chladiče má za důsledek znehodnocení olejové lazně, která může mít až 800 litrů. Toto jsou hlavní důvody, proč se vyplatí olevový chladič udržovat v dokonale čistém stavu.


 

Suché chladiče

Problematika čištění suchých chladičů sloužících ke chlazení technologie je o něco jednodušší. Účinnost těchto chladičů snižuje v jarních měsících především usazený pyl. V létě a na podzim je to především prach vznikající zvýšeným provozem při silážování. V případě použití vodního zkrápění chladičů neupravenou studniční vodou to může být i usazenina vodního kamene. Naše firma nabízí čištění těchto chladičů chemickou cestou přímo u zákazníka. Používáme léty odzkoušenou čistící chemii od společnosti Alfa Laval, která odstraní výše uvedené nečistoty a není agresivní k tenkému hliníkovému žebrování chladičů. Po vyčištění se účinnost suchých chladičů dostává na hodnoty účinnosti nových zařízení. Nehrozí tak riziko přehřátí technologie v důsledku zvýšených teplot a vznik ztrát z důvodu odstávky bioplynové stanice.