Filtrace olejových náplní

Společnost Alfa Separ s.r.o. nabízí svým zákazníkům čištění olejových náplní s využitím vlastního zařízení a zázemí. V tomto případě spolupráce odpadá potřeba převozu a instalace našeho zařízení. Přepravovány jsou nádoby s procesní kapalinou.

Tímto způsoben provádíme především čištění následujících olejů:                 

V případě požadavku na čištění jiné procesní kapaliny, než je uvedeno výše, je nutno nejdříve provést test účinnosti čištění na dodaném vzorku.