O firmě

Naše společnost  Alfa Separ s.r.o. byla založena v roce 2011 a dnes v České a Slovenské republice dodává své služby a produkty Alfa Laval pro celou řadu odvětví.

Svým rozsahem dodávek zařízení a služeb pokrýváme požadavky zákazníků v oblasti údržby procesních kapalin, dodávek a přenosu tepla, přípravě teplé vody a průmyslového chladírenství.. Reagujeme tak na zvýšený zájem průmyslových podniků v oblasti hledání úspor. Naše činnost se nejvíce projevuje ve snižování provozních nákladů a na snižování nákladů na likvidaci použitých procesních náplní.

Našim cílem je poskytnout zákazníkovi ucelený soubor služeb, do něhož patří:

K dosažení těchto cílů používáme odstředivé separátory a zařízení CIP a chemické čistící produkty společností Alfa Laval jejímž je naše společnost autorizovaným distributorem a servisním partnerem.