Servis zařízení

Společnost Alfa Separ s.r.o. provádí autorizovaný záruční a pozáruční servis všech nabízených produktů. Samozřejmostí je i dodávka náhradních dílů.

 


V oblasti odstředivých separátorů se jedná zejména o zajištění vysoce odborného servisu. Naši pracovníci jsou proškoleni odborníky ze společnosti Alfa Laval. Ve spolupráci se zákazníkem provedou naši zaměstnanci identifikaci příčiny poruchového stavu zařízení. Následně pomocí příslušného servisního manuálu identifikujeme objednací čísla potřebných náhradních dílů a zajistíme jejich dodání v co možná nejkratším termínu. Vadné časti demontujeme a nahradíme novým dílem. Po dokomčení opravy je vždy provedeme zkouška správné a plné funkčnosti zařízení.

 

 


V oblasti servisu deskových výměníků se jedná o chemické čištění, repase a rozšíření výměníků.

Pomocí zařízení CIP lze provést velice snadné chemické vyčištění jak pájených tak i rozebíratelných deskových výměníkú. Během provozu může docházet k zanášení výměníků různými úsadami v závislosti na typu protékajícího média. Nejčastěji se setkáváme s vápennými úsadami a bilologickými úsadami v podobě tuků, olejových a ropných látek. Podle typu úsady používámé specializované čistící roztoky.

Pro repasi a rozšíření rozebíratelných deskových výměníků používáme pouze originální náhradní díly, ta nejlepší těsnění a lepidla a dodržujeme správné montážní postupy. Jsme profesionálně vybaveni na údržbu všech výměníků a je jedno, kde nebo kdy byly vyrobeny. Repasovat můžeme jakýkoliv výměník do optimálního stavu.